Aktualności

W.P.I.P. rozbuduje zakład produkcyjny HellermannTyton

Druga wiecha na inwestycji RSP Dąbrówka

Na Dolnym Śląsku powstanie nowa fabryka TECE

Rozbudowa centrum dystrybucyjnego CCC realizowana przez W.P.I.P.

W.P.I.P. rozbudowuje zakład BASF Polska

projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego fundusz regionalnego

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

realizuje projekt pn.

„Stworzenie innowacyjnej technologii budowy obiektów przemysłowych typu ZEOZ (zeroemisyjny obiekt zrównoważony)”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii łączącej technologie budowania obiektów przemysłowych typu ZEB w wersji zero emisyjnej z założeniami budownictwa zrównoważonego będącego efektem prac badawczo-rozwojowych firmy nakierowanych na rozwiązanie konkretnych problemów pojawiających się w branży budowlanej.

Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2011 – 30.09.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
europa.eu/index_pl.htm
www.poig.gov.pl/
www.mrr.gov.pl/
www.ncbir.pl
www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego fundusz regionalnego

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

zrealizowała projekt pn.

„Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy W.P.I.P., a jego partnerami biznesowymi” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Realizacja projektu pozwoliła wdrożyć do użytkowania innowacyjny system pozwalający zintegrować procesy jakie wykonywane są obecnie z partnerami Wnioskodawcy. Nastąpiła automatyzacja na poziomie 13 procesów biznesowych. Istotą projektu było stworzenie i wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami.  Inwestycja w znaczący sposób zmieniła dotychczasowy proces organizacyjny oraz usprawniła realizację procesów biznesowych pomiędzy W.P.I.P., a współpracującymi przedsiębiorstwami.Współpraca z partnerami dzięki wdrożonemu systemowi ma charakter innowacyjny, umożliwia bardziej efektywną i mniej czasochłonną współpracę z korzyścią dla obu stron. Procesy biznesowe zachodzące między przedsiębiorstwami zostały uproszczone i skrócone w czasie. Zastosowanie systemu umożliwiło współpracę z wieloma podmiotami jednocześnie, co ma wymierny efekt w postaci zwiększonych obrotów wszystkich współpracujących przedsiębiorstw oraz spadku kosztów prowadzenia działalności.

Projekt realizowany był w okresie 01.03.2013 – 28.02.2014

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
europa.eu/index_pl.htm
www.poig.gov.pl/
www.mrr.gov.pl/
www.ncbir.pl
www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego fundusz regionalnego

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu.

W związku z planowaną realizacją projektu pn.

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem inteligentnego autonomicznego środowiska (IAS)”, 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
– Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k.
ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI
Zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2017
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego

W toku postępowania na udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego 1/2017 r. dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu :

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania projektowaniem, budową, eksploatacją i rozwojem inteligentnego autonomicznego środowiska (IAS)”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k. dokonało w dniu 28.12.2017 r. wyboru dostawcy na zakup następujących elementów projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w postaci badań przemysłowych i prac rozwojowych
(zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym).

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania - opiewająca na kwotę 870 000 zł netto. Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.). Oferta ta przyczyni się do najlepszej realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane w sposób racjonalny i oszczędny.

projekt współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego fundusz regionalnego

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu.

W związku z planowaną realizacją projektu pn.

"Smarter Buildings for Wellbeing  - opracowanie inteligentnej infrastruktury budynku, która umożliwia uzyskanie warunków dobrostanu jego użytkowników”, 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
– Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k.
ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI
Zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2017
Formularz ofertowy do zapytania ofertowego

W toku postępowania na udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego 2/2017 r. dot. wykonania prac badawczo-rozwojowych na potrzeby projektu :

“Smarter Buildings for Wellbeing - opracowanie inteligentnej infrastruktury budynku, która umożliwia uzyskanie warunków dobrostanu jego użytkowników”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej sp. z o.o. sp. k. dokonało w dniu 28.12.2017 r. wyboru dostawcy na zakup następujących elementów projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w postaci badań przemysłowych i prac rozwojowych 
(zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym).

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania - opiewająca na kwotę 870 000 zł netto. Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.). Oferta ta przyczyni się do najlepszej realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane w sposób racjonalny i oszczędny.

Ta strona używa cookies! Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie naszych cookies, to wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce lub opuść stronę. Kliknij aby ukryć tą informację x